Porträtt (SAKNAS)
 

TORSTEN MOLANDER

 

Kort CV:
Örebro Konstskola, Gerlesborgs  konstskola och Konsthögskolan Valand Göteborg  under åren
1975 - 1984.


Utsmyckningar på ungefär 30 platser runt om i landet.

Utställningar, stipendier, kurser och tävlingar om olika utsmycknings-uppdrag utspridda under åren efter skolorna.

Kontakt

Telefon: 019 46 51 03
   
E-post: torsten_molander@yahoo.se
Adress Björka skola
  705 97 Glanshammar
Hemsida:   
www.