Porträtt (SAKNAS)
 

KATHIE PETTERSSON

Objektet finns på Universitetssjukhuset i Örebro (Tegel, angober)
 
Jag jobbar bland annat med att gjuta i betong. Pappersmassa är också ett material som jag tycker om. Jag behöver arbeta med tekniker som tar tid, annars är det risk att det går för fort för mig. Det blir lite av en plåga att tvinga disciplinera mig, men det är bra för mig. En vilja att strukturera, skapa spänning och rörelse..
Betong är tungt, detta faktum har lett till att jag gör mina arbeten i delar som jag sätter ihop.

Jag är medlem i Örebro läns grafikgrupp och i vår kollektiv-verkstad gör jag mina etsningar. Färgetsningarna är tryckta i en teknik som heter viskositetstryck. Jag använder flera färger samtidigt som blandas eller separerar på plåten med hjälp av olika fetthalt i färgen. Pappersmassa direkt på zinkplåt är också en teknik som jag tycker är spännande. Inspirationen till mina arbeten hämtar jag mestadels från det som finns i min omgivning, natur, arkitektur m.m. Jag vill ha en kommunikation med betraktaren, att han eller hon kan uppleva ett igenkännande, ett "aha".

 

Kontakt

Telefon: 019-580030
e-post kathie.petterson@telia.com
Adress Hertig Karls allé 44
  703 40 Örebro
CV