Porträtt (SAKNAS)
 

JIM AXÉN

Har under de senaste åren arbetat som konsult för Trosa och Gnesta kommuner. Lagt upp tävlings-program och fungerat som funktionär. Projekten i Trosa har varit utsmyckning av högstadie-skolan Tomtaklint. I Gnesta utsmyckning av Laxnes nya låg-stadieskola samt gestaltning av portar i kvarteret Snickaren; ett bostadsområde bestående av tio hus från rekordårens 70-tal som skall renoveras.

Har även varit tävlingshandläggare i en affischtävling som LO och Konstnärscentrum  arrangerade 2006.

Utbildad på Konsthögskolan i Stockholm 1968 - 1973.


Har bl.a. ställt ut på Thielska museet på Djurgården, Stockholm. Är även representerad på Moderna museet, Nationalmuseum, Göte-borg och Norrköpings konstmuseer. Inköpt av Statens konstråd samt landsting och kommuner

Kontakt

Telefon:
 
0156 100 09
 
e-post j.axen@telia.com
Adress Kvarngatan 3
  610 72 Vagnhärad
CV