Porträtt (SAKNAS)
 

FRANS van BRUGGEN

Animalism
Fönster på vägen
Ice wanderer
Stentiden
   
Född ´45 i Nederländerna.
Sedan 1977 är jag och min familj bosatta i Ludvika.
Utbildning:
* Skulptur och måleri Gooishe Acc. Laren 1962 - 66
* Konstgrafiska tekniker Rietveldt Acc. Amsterdam 1964 - 70

Div. Projekt –exempel på uppdrag:
* Informatör för Statens Konstråd och Boverket i projektet ”Konst där vi Bor” Riks 1989 - 90
* Projektledning för skulpturutstäl-lningen vid NCC Borlänge 1991
* Projektledare för rikstäckande konsttävling och samlingsutstäl-lningen ”Måla din Stad” Vår Bostad 1992
* Scenografi, bildspel, projekt-ledning i teaterprojektet ”Timglas” - Turné mellan Sverige 1994
* Projektansvarig för  vandrings-utställningen ”Konsten i Vår Bostad” turné i 17 Svenska städer Riks 1994 – 95
* Ansvarig för konstnärsmed. vid ABB-s kulturdagar Ludvika 1997
* Idé och projektansvarig för ”Kultur Knyt Kalas” Ludvika 1998

Förtroendeuppdrag mm:Ordf. i Kulturarbetarcentrum Sjuhärads-bygden Borås 1973 – 76
Ordf. i KRO:s daladistrikt Dalarna 1978 – 86
Ordf. i KC – Konstnärscentrum – Mittregionen Örebro 1991 - 96
KRO-s organisationskommittén KRO:s riksstyrelse 1995 - 96
Konstens Vecka - utredning och förslag Riks 1996 – 97

Pedagogisk verksamhet och kultur-projekt:
* Huvudlärare för AMU - utbildningen ”Konstnärlig inom och utomhusutsmyckning -  presenta-tionsteknik” Norrköping 1986
* Cirkelledare och lärare i varierande konstnärliga ämnen på skilda nivåer och platser. Föredrag, paneldiskussioner och juryuppdrag.
* Anställd på Brunnsviks folkhögskola som fritt utövande konstnär.... 2000 –2002
Estetiskt vaktmästare Idéutveckling – projektledning och undervisning.
Kreativa processer metodutveckling och digital bildbearbetning.
Projektansvarig för symposium och workshops med stöd av bla. Kulturrådet ”Konstnärliga uttryck i samtiden” Brunnsvik 2002

Initiativtagare och medverkande vid AMU utbildningen – Kreativ Impuls 2004. I samarbete med bla. TBV i Örebro.

* Projektledare i Ahlbäckstiftelse – Smedjebacken 2006---
* Projektledare – verksamhetsutveckling –
Kulturprojektet ”Mötesplats för arbetsliv och kultur” I samverkan med Smedjebackens kommun och Ovako- Steel Bar Gamla Meken. 2006----


Konstnärlig verksamhet
Se även www.fransvanbruggen.com

Årliga separata och grupputstäl-lningar i främst Sverige men även utomlands.
* Excellent pricewinner - med skulpt. ”Ice wanderer” Beijing - China 2002
* ”First Beijing International Art Biennale med skulpt. ”Animalism” 2003
Deltagare i symposiet med tesis:
Hotspots of significance for development of art in contem-porary time. Beijing 2003
Statements and activities as a basis for artistic innovation.

* Ett 30-tal större Offentliga uppdrag och utsmyckningar. Några exempel:
I Ludvika ; Lasarettet, trärelièf - Ambulansmottagning, bronsplåt, mosaik, glas mm
Församlingsgården, målningar - Skuthamnsområdet, stenskulptur i Älvdalskvartsit
Folkets Hus Aveny, betong relief och glasmålning –
Sporthalls fasaden, ”Lagspelet” målad aluminium – abrasiv vattenskärning
Mora förvaltningshuset, , vatten skulptur i betong träskulptur, emalj mm - Sunnansjö,
Bronsskulptur i bassäng, träreliefer plexiglas installation. - Morgårdshammar, glasfasad.

* Representerad runt om i Sveriges kommuner och landsting - Statens Konstråd - National Museum - Våra Gårdar och Folkets Husföreningar
* Konsult och rådgivningsuppdrag för Landsting - Kommuner - Statens Konstråd och inom den privata sektorn.
 
 

Kontakt

Telefon:
 
0240-80787
070-5780787
e-post frans.v.b@telia.com
Adress Valhallavägen 37
  77141 Ludvika
Hemsida: www.fransvanbruggen.com
CV
CV_test_2

Kategorier