Porträtt (SAKNAS)
 

CHRISTINA LINDBLOM
Har även utfört monumentala målningar i offentlig miljö och  skulpturer i metall.

Arbetar som pedagog i grafik och har goda kunskaper om växter efter arbete som florist.

Grafik är spännande, där finns en nästan oändlig rikedom i form av olika tekniker. I gra-fiken har jag funnit ett sätt att uttrycka det jag vill i mina bilder. Etsning och collografi är det jag främst arbetar med, här hittar jag ett spänningsfält där yta möts med linjer, där punkter och skrovliga ytor kan bjuda på dramatik, vila- där fråge-ställningar kan ställas kring natur, miljö, relationer mellan människor etc.

Jag använder färg för att förstärka uttrycket, för att skapa en dialog mellan teckning och färg som är spännande. Grafiken är det medium som ger mej möjlighet till uttryck som kan handla om myt, legend- bilder som är medvetet litterärt ”oklara”.

Kontakt

Tel: 0157 151 64, 07
e-post: christina.lindblom@glocalnet.net

Adr.:
Gribergsgatan 19
  642 31 Flen