Porträtt (SAKNAS)
Bild max 200 150

CAMILLA CARLSSON

 

Född 1971 i Västerås, uppvuxen och bosatt i Eskilstuna. Jag har varit verksam i Eskilstuna med omnejd sedan 1991 då jag avslutade min utbildning på Eskilstuna folkhögskolas estetiska linje som påbörjades 1989. Därefter ingick jag i ateljégruppen Krater fram till ca 1996. Nästa anhalt: Örebro konstskola 1997-1999 där jag utvecklades på alla sätt och började undersöka andra och nya uttryckssätt än måleriet. Nu använder jag mig av olika material och tillvägagångssätt för att förmedla det jag vill, ibland tydligt ibland mindre tydligt.

Mitt konstnärskap består huvudsakligen av två stora delar med inslag av annat. En stor del är natur t ex landskap, väder och vind, insekter, djur, sten, kalhyggen mm. Den andra stora delen är mer introvert och riktar sig mer mot mig själv som t ex mina ägodelar, mina mått, platser jag bott på mm.

Jag har arbetat med allt möjligt: packat godis, städat, vikt tvätt, hemtjänstarbete, grafiskt arbete etc. Sedan år 2000 har jobb och konstnärsjobb gått ihop på ett bra sätt. Jag var anställd till och från på Barnkulturcentrum i Eskilstuna åren 2000-2005 där jag bland annat byggde utställningar/upplevelserum för barn med allt vad det innebär, bygga väggar, lägga golv, måla, skulptera, sy kläder. Jag medverkade även i det pedagogiska arbetet. Sommaren 2005 ingick jag i ett projekt med Komtek som huvudman. Projektet  skulle locka fler tjejer att börja med teknik. Jag gjorde skisser på rörliga konstverk och byggde dem sedan tillsammans med alla tjejer i 8:onde klass i Eskilstuna kommun. Under ett halvår 2006 var jag anställd som stadskonstnär i Eskilstuna. Det innebar lön för att arbeta med sin egen konst och försöka höja konstintresset i kommunen. Jag har då och då föreläst på estetiska linjen i Eskilstuna. Just nu ingår jag i projekt konstpaus i Strängnäs. Det ska byggas en cykelväg med konstinslag mellan Strängnäs och Stallarholmen.

Jag är öppen för och intresserad av uppdrag inom utsmyckningar, utställningar, pedagogiska uppdrag, föreläsningar om hur jag tycker att man kan jobba med konst, workshops med t ex fri virkning, måleri mm.

 
 

Kontakt

Telefon: 016-130966, 073-8425826
e-post camillafritz@hotmail.com
Adress Östra Åsgatan 1A
  632 25 Eskilstuna
CV