BYRON HULSART

Skulptur
 
Sten
Brons
Byron Hulsart, skulptör
Grundstommen i mitt arbete är stora abstrakta skulpturer som oftast står som offentliga utsmyckningar i parker, vid institutionsbyggnader och kontor. De skulpturer jag har gjort är från ca 1 liter i storlek till 50 kubikmeter och står i Sverige, Danmark och USA.

Skälet till att jag arbetar med tredimensionell konst är att jag tycker den ger fler verklighets-upplevelser än de tvådimensionella konstarterna. Jag menar också att tredimensionalitet, ger en form-mässig uttrycksstyrka som gör att man aldrig tvekar om föremålens existens och därmed blir den en del av din verklighet.

I mitt arbete använder jag metallegeringar och sten. Av metaller använder jag allt från rostfritt stål till tombak och brons. Jag formar, svetsar och hugger figurer som, utan att få personliga drag, kan berätta om personliga upplevelser.
Min favorit sten är Kvartsit, från Mångsbodarna, som har en slumrande röd färg som ändrar sig, och därmed sitt uttryck, hela tiden efter väderförhållande.

Mina utsmyckningar handlar om motsättningar, tung - lätt, struktur - natur, balans - obalans, och om att sväva. Det handlar mycket om den genomskinliga funktionen.

Mina former är alltid abstrakta. Alla mina objekt ska funka 360 grader runt. Uttrycket och intrycket varierar och varje rörelse runt skulpturen öppnar nya sidor av berättelsen. Det rör sig mer om att skapa förutsättningar för något att ske. En underbar händelse inträffar.

Jag tror inte det krävs någon fortbildning för att kunna avläsa och ta emot mina berättelser i färg och formspråk och jag tror att man vid första ögonkastet känner en viss optimism och livsglädje i mina skulpturer.

Slumpen spelar in, jag sätter aldrig mitt namn på mina verk. Ty underligt vore det att säga: jag har gjort det här. Så har det inte gått till. Skulpturen ger sig i ett visst skede iväg, driven av det egenliv den gåtfullt har kommit att besitta. "När den ger sig iväg, har händelsen inträffat." Det är en träffande beskrivning av mitt skapande arbeta.

 

 
 

Kontakt

Telefon: 0563-63047
e-post njors@telia.com
Adress Brunnberg
  781 01 Malung
CV
   

Kategorier